Nummer 2 2022

Innehåll:

Axel Persson: Boulevardernas Göteborg
Elin Wikström: Bli vän med tiden

Filippa Werner Sellbjer: Vi hobbylösa

Julia Nyberg: Sanna sken

Karl Kilbo Edlund: I dödens luftrum
Hugo Solding: Historiens dramaturgi

Linn Gustavsson: Att prata om fysik på ett annat sätt

William Csergö: Brist på samtal i Bornemarks nya filosofi