TEMA HÖSTEN 2024: GRÄNSLAND

IDÉ kommer för första gången att släppa ett temanummer. Skicka in din text med tema gränsland senast den 31/1 till kontakt@tidskriftenide.com!

Gränsen mellan Sverige och Norge markeras av 612 stenrösen. För att tydligt hålla länderna isär har man dessutom infört en så kallad »gränsgata«, som tillsammans med alla rösena och andra markörer skapar en buffertzon på fem meter mellan länderna.

Vi är vana att betrakta gränser som skarpa, vi har ett behov av att kategorisera och skilja åt.

Gråzoner och gränsland – att befinna sig någonstans mittemellan – kan vara spännande, men också skapa obehag och frustration. De kan också innebära verklig fara eller utanförskap.

De utsätter oss för risker – föreställda eller verkliga.

Auktoriteter söker ofta sudda ut gränslandets gråzoner till fördel för välordnade strukturer, vilka förutsätter tydliga kategorier som riskerar att skapa en kantig och svartvit bild av verkligheten.

Gränsland är områden som öppnar för att frågor om identitet förhandlas och omvandlas. Där kan vi välja, eller tvingas att välja, att omvärdera det redan kända. Ett gränsland kan vara en plats man fastnar på, i limbo mellan det ena och det andra, men lika ofta kan det vara en portal till andra förlovade eller förlorade land.

IDÉ #3

Här hittar du våra senaste texter.

Lena Leimgruber

Knowledge and Colonialism

Anna Nygren

En neuro-ologisk omsorgspraktik för högskolan

Noa Appelgren

Att tänka sig utopin

Jens Carlesson Magalhães

Offer på fördomarnas altare:  Jenny (1843) och judisk emancipation i Sverige

Vanja Södergren

Den sjuka själens återkomst

Johannes Malmgren

Dödliga i alla länder - förenen eder!

Filippa Werner Sellbjer

Tre timmars arbetsdag

Marcus Lindén

Himlen - från mysterium till naturresurs?

Intervju med Ola Sigurdson

Den groteska kroppen