Vill du skriva, illustrera eller bli redaktör?

Vi publicerar essäer, recensioner, artiklar, intervjuer och debattinlägg.

IDÉ #1

Här hittar du våra senaste texter.

Filippa Werner Sellbjer

Vi är grisar som inte får böka

Ella Ortman

Christian Eriksen och den privatiserade döden

Hugo Solding

Hur dog Ramses II?

Johannes Malmgren

Den vackra vetenskapen