Redaktionen


Chefredaktör:

Jakob Henningsson (f. 1999) läser filosofihistoria vid Göteborgs universitet.

Vice chefredaktör:

Elin Wikström (f. 1994) studerar masterprogrammet Kritiska studier, inriktning idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet.


Redaktörer:

Anton Josefsson (f. 1999) studerar idéhistoria genom Europaprogrammet vid Göteborgs universitet.
Helene Axelsson (f. 1957) har en kandidatexamen i STS, Humanteknologi, och läser nu masterprogrammet Kritiska studier vid Göteborgs universitet. 
Julia Britschgi (f. 1994)  läser masterprogrammet Kultur och demokrati vid Göteborgs universitet.
Jakob Kvart (f. 1991) studerar konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. 
Anton Nilsson (f. 1989) studerar idéhistoria vid Göteborgs universitet.
David Sundström (f. 1990) läser programmet Liberal Arts vid Göteborgs universitet.
Åse Wergeland (f. 1958) aktiv pensionär.
Matilda Nyman Järhult (f. 1994) läser en masterexamen i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
Sophie Homer (f. 1994) studerar litteraturvetenskap på masterprogrammet Kritiska studier vid Göteborgs universitet.
Theodor Lindström (f. 1999) studerar masterprogrammet i kritiska studier med inriktning idéhistoria på Göteborgs universitet.
Maria Andersson (f. 2002) läser det litteraturvetenskapliga kandidatprogrammet Redaktionell praktik vid Göteborgs universitet.
Samuel Granholm (f. 1991) läser grundkurs i Praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. 
Stefanie Sollinger (f. 2003) studerar Idéhistoria grundkurs och fortsättningskurs vid Göteborgs universitet. 
William Csergö (f. 1998) läser litteraturvetenskap, idéhistoria och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och ungerska vid Uppsala universitet 
Linn Gustavsson (f. 1992) masterexamen i Kulturvetenskap från Göteborgs Universitet.
Gabriella Wedberg (f. 1989) kulturarbetare och alumn, tog kandidatexamen i idéhistoria 2015 vid Göteborgs Universitet.