Redaktionen


Chefredaktör:

Jakob Henningsson (f. 1999) läser filosofihistoria vid Göteborgs universitet.

Vice chefredaktör:

Ewa Florin (f. 1997) studerar masterprogrammet Kritiska studier vid Göteborgs universitet


Redaktörer:

Helene Axelsson (f. 1957) har en kandidatexamen i STS, Humanteknologi, och läser nu masterprogrammet Kritiska studier vid Göteborgs universitet. 
Julia Britschgi (f. 1994) studerar socialantropologi vid Göteborgs universitet.
Johanna J. Damaris (f. 1991) är doktorand i idéhistoria vid Göteborgs universitet. 
Anton Josefsson (f. 1999) studerar idéhistoria genom Europaprogrammet vid Göteborgs universitet.
Jakob Kvart (f. 1991) studerar konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet. 
Anton Nilsson (f. 1989) studerar idéhistoria vid Göteborgs universitet.
Julia Nyberg (f. 1994) har en kandidatexamen i idéhistoria, en i kandidatexamen i kultur, estetik och media samt studerar idéhistoria vid Göteborgs universitet.
David Sundström (f. 1990) läser programmet Liberal Arts vid Göteborgs universitet.
Åse Wergeland (f. 1958) har en bachelor i ekonomi (Civilekonom) med inriktning på kommunikation och marknadsföring samt har läst 30p idéhistoria vid Göteborgs universitet.