Redaktionen


Chefredaktör:

William Csergö (f. 1998) läser litteraturvetenskap, idéhistoria och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet och ungerska vid Uppsala universitet


Vice chefredaktör:

Julia Britschgi (f. 1994) läser masterprogrammet Kultur och demokrati vid Göteborgs universitet.


Redaktörer:

Helene Axelsson (f. 1957) har en kandidatexamen i STS, Humanteknologi, och läser nu masterprogrammet Kritiska studier vid Göteborgs universitet.
Anton Nilsson (f. 1989) studerar idéhistoria vid Göteborgs universitet.
Matilda Nyman Järhult (f. 1994) läser en masterexamen i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
Sophie Homer (f. 1994) studerar litteraturvetenskap på masterprogrammet Kritiska studier vid Göteborgs universitet.
Theodor Lindström (f. 1999) studerar masterprogrammet i kritiska studier med inriktning idéhistoria på Göteborgs universitet.
Maria Andersson (f. 2002) läser det litteraturvetenskapliga kandidatprogrammet Redaktionell praktik vid Göteborgs universitet.

Elin Wikström (f. 1994) studerar masterprogrammet Kritiska studier, inriktning idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet.

Linn Gustavsson (f. 1992) masterexamen i Kulturvetenskap från Göteborgs Universitet.
Gabriella Wedberg (f. 1989) kulturarbetare och alumn, tog kandidatexamen i idéhistoria 2015 vid Göteborgs Universitet.
Marcus Lindén (f. 1991) författare. Masterexamen i filosofi från University of Essex. Studerar språk och litteratur vid Göteborgs universitet.
Albertina Anani Nygren (f. 2001) studerar kandidatprogrammet redaktionell praktik vid Göteborgs universitet.

Axel Persson (f. 1986) civilingenjör inom samhällsbyggnad.

Monika Maszkowska (f. 1999) studerar till kandidatexamen i Redaktionell Praktik vid Göteborgs Universitet.

Sara Enberg Persson (f. 2000) studerar kandidatprogrammet i Redaktionell praktik vid Göteborgs universitet.

Sara Ek (f. 1999) studerar journalistik och litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hannah Klasson (f.2001) studerar masterprogrammet Kritiska studier, inriktning litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet