Frågan: Vill du ladda upp dina tankar i en maskin?

Text Åse Wergeland


Många av dagens techentreprenörer, som till exempel Elon Musk, påstår att vi människor inom kort kommer att kunna överföra våra tankar eller vårt medvetande till en dator. Om du visste att du inte hade långt kvar att leva, skulle du då kunna tänka dig att ladda upp dina tankar till en maskin?

Oscar, 28 år, konsult, London

– Ja absolut, spännande om eftervärlden kan ta del av min klokhet och mina tankar.


Agneta, 71 år, journalist, Göteborg

– Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig.
Bra om andra kan lära av mina erfarenheter.


Carl-Johan, 62 år, ekonom, Göteborg

– Nej, jag skulle inte vilja besvära efterlevande med mina tankar. Många tankar kan säkert feltolkas.


Lotta, 35 år, lärare, Göteborg

– Nej, aldrig i livet. Mina tankar vill jag ­behålla för mig själv.


Jan, 73 år, konsult, Göteborg

– Ja, tekniskt är detta väldigt intressant och kanske kan det leda till nya affärsmöjligheter.


Stefan, 38 år, it-konsult, Göteborg

– Nja, jag tänker att den erfarenhet jag har förmedlas ändå i samtal, dokument och så vidare. Många kloka människor har ju gått bort genom årtusenden och flera av dessa har förmedlat sina tankar via böcker, filmer, avhandlingar med mera. Vi lär ju hela tiden
av varandra.