Vill du skriva, illustrera eller bli redaktör?


Bli skribent

Idé är en studentdriven tidskrift och tar i första hand emot idéhistoriska texter från studenter, doktorander och alumner. Vi vill visa på bredden i ämnet genom en mångfald av teman och format.  Vi publicerar allt från essäer, recensioner, artiklar, intervjuer och debattinlägg, men är också öppna för något nytt. Våra skribenter skriver inte sällan om sina uppsatser eller putsar till en hemtentamen för publicering, såväl som helt nya texter utanför ramen för sina studier.

Har du frågor om vad som passar in i tidskriften är du välkommen att höra av dig.

Vi publicerar både online och i en fysisk tidskrift som ges ut en per termin. Vi rekryterar särskilt texter inför höstnumret i början av vårterminen och inför vårnumret i början av höstterminen, men kan även ta emot texter löpande.

Redaktionen bedömer varje text som skickas in. Vill vi publicera ditt bidrag tilldelas du två redaktörer som hjälper dig från utkast till publicerad text. Om vi bedömer att texten kommer kräva för mycket arbete kan vi att be dig återkomma med ett reviderat utkast som vi sedan kan ta ställning till igen.

Vi använder oss av referenssystemet Chicago A ur The Chicago Manual of Style, Times New Roman, punkt 12 med 1,5 radavstånd och avsnittsindelning genom radbrytning.


Bli illustratör

Till våra texter har vi även illustrationer. Om du vill illustrera för oss i våra kommande nummer är du välkommen att kontakta oss med ett portfolio så hör vi av oss när det finns illustratörsuppdrag kopplade till en text.


Bli redaktör

Är du intresserad av att ingå i redaktionen och hjälpa till med arbetet bakom tidskriften kan du kontakta oss nedan. Föreningen vänder sig i första hand till studenter vid Göteborgs universitet och det är ett krav att vara medlem eller stödmedlem i Göta studentkår som föreningen är organiserad under.

Skicka frågor, text eller portfolio till kontakt@tidskriftenide.com